Mediator sądowy Rudzinscymediator.pl

Mediator to osoba bezstronna, której zadaniem jest prowadzenie rozmów pomiędzy skłóconymi osobami w taki sposób, aby nakierować ich na znalezienie dobrowolnej ugody, która będzie do zaakceptowania dla obu stron. Myślę, że warto skorzystać z naszych usług. Szczegóły naszej oferty znajdziesz na naszej stronie internetowej. Mediacje to naszym zdaniem lepsza forma rozwiązywania konfliktów niż rozprawa przed sądem.

  • ,